Gå til hovedindhold
test
Ligestilling mellem kønnene

Undervisningsmateriale

 

Til 2021 projektet har Operation Dagsværk produceret undervisningsmateriale i samfundsfag og historie. Årets projekt foregår i Etiopien og sker i samarbejde med Sex & Samfund og deres etiopiske partnere. Projektet vil uddanne sexarbejdere i deres rettigheder og seksuelle sundhed samt oprette safe spaces for dem. Derudover vil projektet sikre at beslutningstagere og myndigheder I Etiopien lever op til deres ansvar bl.a. gennem uddannelse af ambassadører fra forskellige samfundsinstanser. I samfundsfag er der lavet materiale til b-a niveau med fokus på ligestilling i nationalt og globalt perspektiv med eksempler fra Etiopien og Danmark. FN´s verdensmål bliver desuden inddraget. I historie er der lavet materiale til b og a niveau med fokus på køn, seksualmoral og desuden vil FN´s verdensmål også blive inddraget i historiematerialet. Sidst på denne side er det muligt at downloade lærervejledning + elevkompendium til hver enkelt forløb.

 

Samfundsfag B-A  "Ligestilling mellem kønnene. Danmark-Etiopien"

Kernestof:

-          Magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene.

 

Faglige mål:

-  Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå.

-          Forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed.

 

Historie B-A Seksualmoral, ligestilling og kvindesyn i nationalt og globalt

Kernestof:

-          Politiske og sociale revolutioner

-          Demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i globalt perspektiv

 

Faglige mål:

-          Analysere på samspillet mellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne.

-          Reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende.