Gå til hovedindhold

Ret til sikkert (sex)arbejde?

Projektstiller
Sex og Samfund
Hvor
Etiopien
Tema

I Etiopien bliver sexarbejdere udsat for voldsom stigmatisering, diskrimination, vold og overfald. Dette projekt vil støtte unge sexarbejdere i Etiopien i at organisere sig og kæmpe kollektivt for deres rettigheder.

 

Resumé

I Etiopien er 23 % af alle sexarbejdere smittet med hiv. Vold, voldtægt og overfald er en fast del af deres liv. Derudover oplever de voldsom stigmatisering og diskrimination fra samfundet og fra deres nærmiljø, fordi deres arbejde betragtes som amoralsk og fordi de bebrejdes for at være primære hiv-spredere i landet.  

Tiden er inde til at sexarbejdere i Etiopien organiserer sig og kræver forandringer. Vi vil lære unge etiopiske sexarbejdere, hvordan de kan passe på sig selv, og vi vil støtte dem i, hvordan man organiserer sig som bevægelse for at kunne kæmpe kollektivt for sexarbejderrettigheder. 

 

Baggrund

Sexarbejde er meget udbredt i Etiopien og er kendetegnet ved at fattige unge søger fra landet mod større byer for at få adgang til ressourcer, hvorefter mange bliver sexarbejdere. Da sexarbejde er en del af den uformelle arbejdssektor, har man ingen nøjagtige tal på, hvor mange sexarbejdere der er i Etiopien. En undersøgelse fra Population Service International (2014) pegede på, at der alene i hovedstaden Addis Ababa var ca. 12.000 sexarbejdere. I dag antages dette tal at være steget markant og særligt antallet af unge, der sælger sex, er stigende. 

De unge sexarbejdere er meget synlige i byerne, da de udfører deres arbejde på stort set alle hoteller, barer og restauranter. Der er også sexarbejdere på de fleste hovedveje efter solnedgang, ligesom mange sælger sex fra deres hjem, hvor de bor enten alene eller sammen med deres børn – ofte i slumkvarterer, der fungerer som en slags ’red light districts’.

Det er ikke ulovligt at sælge sex i Etiopien, hvorfor myndighederne officielt set ikke slår ned på unge, der sælger sex. Realiteterne på gaden, og i de barer og hoteller hvor de unge sælger sex, er dog en anden sag. Her oplever de grove krænkelser af deres rettigheder i form af uretmæssige anholdelser og afpresning, diskrimination, vold og overfald. 

Sexarbejdere er særligt sårbare over for den slags krænkelser, fordi de i det etiopiske samfund er stærkt udskammet og stigmatiseret. Det er de, fordi de anklages for at være primære hiv-spredere, og fordi de repræsenterer en amoralsk seksuel adfærd, der står i skarp kontrast til den patriarkalske forestilling om at sex og kærlighed/ægteskab bør gå hånd i hånd og at særligt kvinders seksualitet udelukkende bør rettes mod én mand. 

Fordi sexarbejdere udsættes for stigmatisering, diskrimination, vold og voldtægter, og fordi de myndigheder, der burde passe på dem (politiet og sundhedsmyndigheder) ofte er en del af problemet, så er sexarbejdere ekstra udsatte i forhold til fysisk og psykisk sundhed. Således er hele 23 % af de etiopiske sexarbejdere hiv-smittede mod en national prævalens på 0,9 %. En undersøgelse foretaget i det nordlige Etiopien viser ligeledes, at knap 76 % af adspurgte sexarbejdere har været udsat for seksuel vold. Desværre betragter mange sexarbejdere vold som en naturlig del af deres arbejde, hvorfor de sjældent rapporterer de voldelige overfald og voldtægter, de udsættes for. 

De seneste 10 år har der eksisteret en restriktiv lov i Etiopien, der har gjort det forbudt for lokale organisationer at arbejde med fortalervirksomhed for at fremme menneskerettigheder. På baggrund af det har de få eksisterende sexarbejderorganisationer i landet været nødsaget til at arbejde under radaren, hvilket har resulteret i manglende organisering og synlighed af sexarbejdernes stemme i den etiopiske rettighedskamp. 

I marts 2019 blev den gamle lov erstattet af en progressiv ny, der gør det muligt for menneskerettighedsaktivister at organisere sig og arbejde på at fremme sårbare gruppers rettigheder. Dette efterlader et kæmpe mulighedsrum i forhold til at kunne støtte de små sexarbejderorganisationer i Etiopien i at organisere sig i en samlet bevægelse, der kan sætte sexarbejderrettigheder på dagsordenen.

 

Projektidé og hovedaktiviteter

Projektets formål

At uddanne og støtte unge sexarbejdere i Etiopien, så de bliver i stand til at passe på sig selv i deres arbejde og så de kan organisere sig og finde allierede i kampen for mindre vold, diskrimination og stigmatisering. 

Overordnet strategi

I projektet arbejder vi ud fra en strategi om at hvis unge sexarbejdere 1) lærer selvforsvar, får seksualundervisning og får uddannelse i rettighedsarbejde, 2) får adgang til sundhedsydelser, 3) lærer hvordan man organiserer sig og 4) trænes i fortalervirksomhed og allianceopbygning med andre aktører, så bliver de i stand til A) at beskytte sig bedre i deres arbejde og B) at mobilisere sig som en samlet stærk bevægelse med fælles mål for ønskede forandringer.

Hovedaktiviteter 

Projektet er udviklet i samarbejde med vores lokale partnere, hvoraf den ene er en sexarbejderorganisation. Derfor er følgende komponenter og aktiviteter udviklet på baggrund af målgruppens egne behov. 

Komponent 1: Uddannelse af unge sexarbejdere til forandringsagenter i eget liv

Undervisningskorps. Projektet vil etablere et stærkt underviserkorps bestående af tidligere og nuværende sexarbejdere. Det er vigtigt, at underviserne har erfaring med ung-til-ung formidling, samt indgående kendskab til de udfordringer sexarbejdere møder i kraft af deres arbejde. Underviserkorpset vil gennemgå træning i, hvordan man underviser sexarbejdere i menneskerettigheder og seksualundervisning, hvordan man organiserer sexarbejdere, samt hvordan man støtter sexarbejdere i at lave fortalervirksomhed.

Uddannelse i rettigheder og seksualundervisning. Underviserkorpset vil via deres netværk i projektområderne række ud til unge sexarbejdere med undervisning i selvforsvar, menneskerettigheder samt seksualundervisning. På baggrund af undervisningen vil sexarbejderne få bedre forudsætninger for at kunne tage informerede beslutninger vedrørende deres arbejde, personlige sikkerhed, krop og sundhed. Det er vigtigt, at undervisningen (form og indhold) tilpasses sexarbejdernes særlige livsvilkår.  

Adgang til sundhedsydelser. Hvis man skal kunne skabe positive forandringer i eget liv, skal man enten være rask eller kunne få hjælp, hvis man er syg. Fordi sexarbejdere er så udsatte i forhold til seksuelt overførte sygdomme, uønskede graviditeter, seksuel vold mm, vil projektet sikre bedre adgang til sundhedsydelser, herunder adgang til kondomer, rådgivning og behandling efter seksuel vold, adgang til prævention mm. 

Komponent 2: Forbedring af vilkårene for sexarbejdere 

Kortlægning af sexarbejders hovedudfordringer. En gruppe sexarbejdere vil i samarbejde med underviserkorpset og projektets partnere lave kortlægninger af situationen for sexarbejdere. Både nationalt og lokalt i indsatsområderne. Herunder hvilke aktører, der står i vejen for eller har indflydelse i forhold til at kunne forbedre sexarbejdernes arbejds- og livsvilkår (fagbevægelser, politikere, myndigheder, lokale ledere, bar- og hotelejere mm) 

Fortalervirksomhed og kampagner. En gruppe sexarbejdere vil på baggrund af kortlægningen og med støtte fra underviserkorpset og projektets partnere lave planer for, hvilke forandringer de ønsker at skabe, samt hvordan de vil skabe dem. Projektet vil støtte sexarbejder-aktivisterne i at organisere sig som bevægelse, så de kollektivt kan udføre udvalgte aktiviteter målrettet beslutningstagere, lokale ledere mm.  

Komponent 3: Brobygning og alliancer 

Samarbejde med organisationer med bredere skuldre. Projektet vil etablere samarbejde mellem sexarbejder-aktivister og andre organisationer, der laver fagbevægelses- og rettighedsarbejde i Etiopien. Da kampen for sexarbejderrettigheder er ny i Etiopien, er der behov for at lære fra andre organisationer med mere erfaring i at kæmpe for rettigheder. Projektet vil også bidrage til at skabe stærkere alliancer mellem sexarbejderorganisationer og vigtige sundhedsaktører, herunder Sex & Samfunds nuværende partner FGAE.

Målgruppe 

Primære målgruppe: 2000 sexarbejdere mellem 15 og 24 år.
Sekundære målgrupper: Politimyndigheder, sundhedsmyndigheder, lokale og nationale politikere, lokale ledere, bar- og hotelejere, fagbevægelser og andre menneskerettighedsorganisationer.

Projektområde

Projektet skal foregå i hovedstaden Addis Ababa og den middelstore provinsby Adama. Begge byer ligger i regionen Oromia i det centrale Etiopien og er kendetegnet ved en høj forekomst af fattigdom og en meget høj koncentration af sexarbejdere. 

Etiopien er ét af verdens fattigste lande, og da mange sexarbejdere kun har gået meget lidt i skole, tilhører en stor del af dem den absolut fattigste del af befolkningen.  


Lokale partnere

Family Guidance Association of Ethiopia (FGAE) er en af Etiopiens førende sundhedsorganisationer. FGAE har 46 sundhedsklinikker fordelt over hele landet, hvoraf 10 udelukkende henvender sig til sexarbejdere. FGAE har et tæt samarbejde med den etiopiske regering og har stor erfaring i at arbejde med sexarbejdere i forhold til forebyggelse og behandling af seksuelt overførte sygsomme, forebyggelse af uønskede graviditeter, adgang til prævention mm.

NIKAT Charitable Association er en lokal etiopisk græsrodsorganisation etableret af en lille gruppe sexarbejdere tilbage i 2006. Organisationen har cirka 200 medlemmer (sexarbejdere) og har implementeret adskillige projekter målrettet sexarbejdere, herunder ung-til-ung projekter, fortalervirksomhed målrettet centrale aktører (politi, bar- og hotelejere mm), seksualundervisning mm. NIKAT driver også et ’safe space’, hvor sexarbejdere kan komme og slappe af, få information, få adgang til kondomer, skabe netværk med andre sexarbejdere, få et bad, lave mad og få rådgivning. 

Begge partnerorganisationer har en stærk lokal tilstedeværelse i projektområderne. De kender de specifikke udfordringer for sexarbejdere og har stærke netværk til relevante interessenter.

 

Operation Dagsværks projektkrav

Uddannelse

Med uddannelse i menneskerettigheder og seksualundervisning vil vi bidrage til, at unge sexarbejdere får viden og udvikler handlekompetencer til at tage vare på sig selv i deres arbejde og liv som sexarbejdere. Mange af de unge sexarbejdere har kun haft meget lidt eller ingen skolegang, og det er generelt vanskeligt for dem at få adgang til information og oplysning. Derfor vil projektets uddannelseselement være en god mulighed for mange af de unge til at få adgang til basal, men nødvendig, viden om deres rettigheder, samt hvordan de kan passe på sig selv. Både sikkerheds- og sundhedsmæssigt. Med træning i organisering og fortalervirksomhed bidrager projektet også til, at de unge sexarbejdere bliver i stand til at gå forrest i kampen for sexarbejderrettigheder.

Lokal forankring

Projektet er udviklet i samarbejde med vores partnere FGAE, som er en sundhedsorganisation og NIKAT som er en sexarbejderorganisation. Projektet bidrager til begge partneres mål om at nedbringe hiv-raten blandt sexarbejdere, forbedre sexarbejderes livsvilkår samt at sikre sexarbejders rettigheder. FGAEs mangeårige partnerskaber med det etiopiske sundhedsvæsen og erfaringer fra lokale klinikker er garant for høj kvalitet og lokal forankring i projektets sundhedsrelaterede aktiviteter. NIKATs erfaring i at mobilisere og undervise sexarbejdere, deres kendskab til målgruppens udfordringer samt deres netværk til sexarbejderorganisationer er helt central for både udviklingen og implementeringen af projektet.

Fortalervirksomhed 

Der er stort fokus på fortalervirksomhed i projektet. Det er vigtigt, at det er sexarbejderne selv, der går forrest i kampen for deres rettigheder, hvorfor projektet vil støtte op om etableringen af en sexarbejderbevægelse i landet samt skabe alliancer til andre relevante aktører. NIKATs erfaring i arbejdet med sexarbejderrettigheder er garant for, at der arbejdes med relevante beslutningstagere og at de metoder, der bruges, er relevante i den etiopiske kontekst. For mange af de unge sexarbejdere vil undervisningen i rettigheder og fortalervirksomhed også være en enestående mulighed for at lære, hvordan man kan få indflydelse på trods af, at man tilhører en marginaliseret gruppe.

Minoriteter og sårbare grupper 

Projektet har fokus på en ekstremt marginaliseret og udsat gruppe. En gruppe der for manges vedkommende er det, man kalder dobbelt eller trippel marginaliserede. Forstået som at de eksempelvis er marginaliserede både på baggrund af deres køn, seksualitet og det at de er sexarbejdere. I projektets arbejde med bekæmpelse af diskrimination og stigmatisering vil der være fokus på intersektionalitet, altså hvordan forskellige identitetsmarkører har betydning for den grad af marginalisering målgruppen oplever. 

Bæredygtighed

Ved at uddanne og inddrage unge sexarbejdere og give dem medansvar for projektets aktiviteter (komponent 1 og 2) er projektet med til at styrke det potentiale der er for en sexarbejderbevægelse i Etiopien. En styrket sexarbejderbevægelse er nødvendig, fordi sexarbejderne er nødt til at gå forrest i kampen for deres egne rettigheder. Det er vigtigt, at bredere sundhedsaktører, fagbevægelser og menneskerettighedsaktører støtter op om kampen for sexarbejderrettigheder, hvorfor der også er fokus på brobygning og allianceopbygning i projektet (komponent 3). 

 

Indikativt budget
Sex og Samfund: Ret til sikkert (sex)arbejde? Budget (DKK) %
1. Hovedaktiviteter 2.648.000 75
Komponent 1: Uddannelse af sexarbejdere til forandringsagenter i eget liv 1.290.000 37
Komponent 2: Forbedring af vilkårene for sexarbejdere 895.000 26
Komponent 3: Brobygning og alliancer 463.000 13
2. Lokal Drift 230.000 7
3. Evaluering og Monitorering 360.000 10
4. Projektudgifter i alt 3.238.000
5. Revision 35.000 1
6. Adminstration i Danmark 227.000 6
7. Total 3.500.000 100
En kvinde står på en mørk gade foran to parkerede biler. Det er nat/aften.

Sexarbejdere er meget synlige i Etiopiens natteliv. Her ses en ung kvindelig sexarbejder på en af Addis Ababas hovedgader (Foto: Mocha Club).

 

En kvinde står i døren til et tinskur og kigger ud

En ung etiopisk kvinde kigger ud af sit tinskur i et af ’red light’ distrikterne i Addis Ababa. Her bor og arbejder mange af de unge sexarbejdere (Foto: Marco Longari/AFP/Ritzau Scanpix).

En kvinde sidder sammen med andre kvinder og skriver på papir med blyant

Der er behov for, at etiopiske sexarbejdere organiserer sig og lægger fælles planer for hvordan de vil skabe bedre vilkår for sexarbejdere. Derfor vil projektet uddanne de unge i organisering, rettigheder og fortalervirksomhed (Foto: Mocha Club).

To unge kvinder krammer hinanden og smiler og vinker til kameraet

Disse to kvinder er et godt billede på de positive forandringer, vi vil opnå med projektet. Stærkere relationer og netværk mellem sexarbejdere, bedre sundhed og bedre muligheder for at kunne passe på sig selv i sexarbejdet (Foto: Mocha Club).