Gå til hovedindhold

Power til Nepals piger

Projektstiller
Mission Øst
Hvor
Nepal
Tema

Tænk, hvis du ikke kunne gå i skole på grund af dit køn? Det sker for piger i Nepal. De får heller ikke nok mad - bare fordi de er piger. Pigegrupper og oplysning hjælper pigerne med at kræve deres ret!

Resumé

Piger i det vestlige Nepal bliver holdt nede uden mulighed for uddannelse. Kun hver tredje kvinde kan læse eller skrive. Mange piger bliver gift, mens de stadig er børn. Piger og kvinder laver det meste af det hårde arbejde i hjemmet og på marken.

Vælger du Mission Østs projekt, giver du udsatte piger mulighed for at få en uddannelse og en bedre fremtid. Pigerne samles i pigegrupper, hvor de taler om deres problemer og finder fælles løsninger. Deres familier, lærere og lokalpolitikere bliver klædt på til at skabe bedre forhold for pigerne.

Baggrund

Èn uge om måneden måtte 18-årige Bimala forlade sit hjem og flytte ind i en kold og beskidt kostald. Hun måtte drikke vand fra floden og fik ikke andet at spise end ris og brød. Bimala blev simpelthen forvist fra sit hjem, fordi hun havde sin menstruation. Det, Bimala var udsat for, kaldes Chhaupadi. I det vestlige Nepal tror man, at piger og kvinder er urene, mens de har deres menstruation og efter, at de har født. I Bimalas landsby ved de nu, at det ikke passer. Men det ved de stadig ikke i Palanta.

Chhaupadi er ulovligt i Nepal. Alligevel bliver det stadig praktiseret nogle steder. Alene i 2018 var der i Palanta og omegn 13 piger og kvinder, der døde af slangebid og røgforgiftning fra de bål, der opvarmer hytterne. De fleste piger dropper ud af skolen, når de får deres første menstruation omkring femte klasse. De kan simpelthen ikke følge med, når de har så stort fravær.

HÅRDT ARBEJDE OG FOR LIDT MAD

Palanta er i forvejen ét af de fattigste distrikter i Nepal. Der er mangel på jobs, veje, hospitaler og markeder, hvor folk kan købe det, de har brug for. Desuden bliver området tit ramt af naturkatastrofer, som ødelægger høsten og folks hjem.

Når der mangler mad, er det pigerne, der må undvære, selv om de laver ca. fire gange så meget arbejde i hjemmet som drengene. De har meget lidt at skulle have sagt i deres familie og lokalsamfund, og fordi så mange dropper tidligt ud af skolen, kan kun én ud tre piger og kvinder læse og skrive. Kun to procent af pigerne i Palanta gennemførte 10. klasses eksamen i 2018.

Når en pige dropper ud af skolen, er det mest oplagte for hende at blive gift. De fleste piger i Palanta bliver gift, når de er mellem 15 og 18 år gamle. Der er ikke noget prævention, så de begynder at få børn i en meget ung alder, og det går ud over deres helbred.

DE ALLERFATTIGSTE

De piger, der har det sværest, kommer fra familier, der er udstødt af landsbyens fællesskab. I Nepal er samfundet skarpt opdelt i forskellige grupper kaldet kaster. Man gifter sig ikke med folk fra andre kaster end sin egen. Der er en gruppe, der kaldes dalitterne. De tilhører ikke nogen kaste, men bliver set som urene, og de bliver derfor udstødt fra fællesskabet. Også personer med handicap bliver tit overladt til sig selv. Hvis en pige har et handicap eller kommer fra en dalit-familie, har hun et liv i ekstrem fattigdom foran sig.

Når pigerne ikke får en uddannelse, bliver de holdt fast i denne fattigdom og undertrykkelse. På grund af de barske vilkår i Palanta mangler pigerne selv, deres familier, lærere og lokalpolitikere både viden og ressourcer til at skabe gode betingelser for pigerne.

Projektidé og hovedaktiviteter

Vælger du Mission Østs og vores lokale samarbejdspartner KIRDARC’s projekt, giver du fattige og udsatte piger i Nepals fattigste region mulighed for at uddanne sig og få medbestemmelse i udviklingen af deres lokalsamfund på lige fod med drenge og mænd.

Det vil ske på tre måder:

  1. Pigerne får kurser og rådgivning, så de kender deres rettigheder og ved, hvordan de skal tale for deres ret til skolegang, og de får konkret støtte til deres studier i form af lektiehjælp.
  2. Pigernes familier får viden og værktøjer til at støtte pigerne i deres uddannelse, herunder hjælp til at tjene flere penge til mad på bordet, så pigernes arbejdsbyrde i hjemmet bliver mindre.
  3. Folkeskoler, gymnasier og lokale myndigheder får støtte til at skabe de bedste rammer for, at også piger kan gå i skole.

PROJEKTETS MÅLGRUPPE

Projektets målgruppe er 625 piger i alderen 10-25 år og deres familier, lærere, skolebestyrelser og lokalpolitikere. Flere end 3.750 personer deltager i projektets aktiviteter. Pigerne bliver udvalgt blandt de mest fattige og udstødte grupper, fx piger med handicap og piger fra dalit-familier. Derudover er distriktets samlede indbyggertal på 12.974 mennesker målgruppe for oplysningskampagner.

PROJEKTETS STRATEGI

Projektets strategi er baseret på dialog og refleksion. Pigerne er dem, der bedst kender deres egne udfordringer, og vi samler dem derfor i pigegrupper, hvor de selv definerer hvilke problemer, de ønsker at tage fat på. Det kan for eksempel være børneægteskaber, vold og udstødelse under menstruation. Pigerne udfører oplysningskampagner for alle indbyggerne i Palanta. Mission Øst og vores lokale samarbejdspartner KIRDARC samler også deres familier, lærere og politikere i netværksgrupper, hvor de diskuterer de bedste løsninger på pigernes problemer. Pigerne, deres familier, lærere og lokalpolitikere modtager også træning og rådgivning i, hvordan de styrker pigers rettigheder og mulighed for skolegang. Ifølge nepalesisk lovgivning har de lokale myndigheder pligt til at beskytte piger og kvinder og andre udsatte grupper mod diskrimination, men de mangler tit viden om, hvordan de skal gøre det.

PROJEKTETS HOVEDAKTIVITETER:

  1. Piger i alderen 10-25 år bliver samlet i pigegrupper. Hver gruppe udpeger en leder, der får lederskabstræning, og pigerne samarbejder om at udføre kampagner for alle indbyggerne i Palanta om børns og kvinders rettigheder til fx sundhed, uddannelse og et liv uden vold. Der bliver etableret netværk mellem de forskellige grupper for at sikre, at de fortsætter efter projektets afslutning, og der bliver etableret et ungdomscenter, hvor både piger og drenge fra udsatte familier får hjælp til studierne af frivillige ældre studerende og opbygger deres selvtillid.
  2. Pigernes familier bliver samlet i netværksgrupper, hvor de diskuterer, hvordan de sammen skaber de bedste vilkår for deres børns uddannelse – både for drenge og piger. Der bliver lavet en udviklingsplan for hver familie, og de ekstremt fattige familier får støtte til at tjene flere penge, gå sammen i opsparingsklubber og søge offentlig hjælp til fx kurser om og lån til landbrug og handelsaktiviteter. Når de fattigste familier får flere penge at gøre godt med, får familiens piger også mindre arbejde i hjemmet og dermed bedre mulighed for at passe deres skolegang.
  3. Skoler, lokalsamfund og lokalpolitikere bliver også samlet i netværksgrupper, hvor de diskuterer, hvordan de kan skabe de bedste rammer for pigers uddannelse og sammen takle problemerne med børneægteskaber og udstødelse under menstruation. Skole-netværkene fokuserer på at skabe et skolemiljø, hvor der også er plads til piger. Der bliver udført oplysningskampagner, og de lokale politikere får kurser i at tænke pigernes behov med i deres lokalplanlægning.
Operation Dagsværks projektkrav

Projektet lever op til alle Operation Dagsværks projektkrav.

UDDANNELSE

Projektets hovedformål er at sikre udsatte pigers uddannelse, og den viden og de redskaber, de får gennem projektet, sikrer dem livslang læring og udvikling for dem selv og deres lokalsamfund.

DISKRIMINATION OG LIGESTILLING

Diskrimination og ligestilling er ligesom uddannelse et af projektets hovedtemaer. Ligestilling er projektets gennemgående princip, hvor vi vil takle diskrimination og gøre op med børneægteskaber og udstødelse af piger og kvinder fra fællesskabet. Der vil blive udført oplysningskampagner, og information om rettigheder vil blive gjort tilgængeligt for alle grupper i samfundet, herunder piger og drenge fra de allerfattigste familier.

FORTALERVIRKSOMHED

Fortalervirksomhed er en stor del af projektets aktiviteter for at sprede budskabet om pigers rettigheder og give pigerne vigtig erfaring i at stå sammen om at organisere sig for en sag.

LOKAL FORANKRING

Vi vil sikre lokal forankring af projektet ved at etablere netværk gennem oplysningskampagner, blandt de lokale beslutningstagere og skoler og på tværs af pige- og netværksgrupperne. Vi sikrer også lokal forankring gennem vores lokale samarbejdspartner, der står for at udføre projektet. Vores partner har arbejdet i området i 20 år, og deres organisation blev stiftet af lokale unge fra området. Mission Øst har selv arbejdet i det vestlige Nepal i over 10 år med fokus på at skabe bedre vilkår for de mest sårbare grupper, herunder piger og kvinder.

BÆREDYGTIGHED

Projektets bæredygtighed sikrer vi med et stærkt fokus på at styrke de unge, som er lokalsamfundets fremtid. Ved at samle alle projektets deltagere i netværksgrupper sikrer vi, at projektets resultater kan leve videre efter dets afslutning. Vi sørger også for at skabe alliancer mellem netværkene og andre sammenslutninger, myndigheder og organisationer i området, så de sammen kan fortsætte med at kæmpe pigernes sag efter projektets afslutning. Ved at give de lokale politikere og embedsmænds viden og evner til fremover at tage højde for pigernes behov i den lokale planlægning, styrker vi også projektets bæredygtighed.

Indikativt budget
Mission Øst - Power til Nepals piger Budget (DKK) %
1. Aktiviteter
Pigerne får kurser og rådgivning, så de kender deres rettigheder 1.138.226 40
Pigernes familier får viden og værktøjer, så de kan støtte pigerne 850.801 24
Folkeskoler, gymnasier og lokale myndigheder skaber bedre rammer 219.230 8
Aktiviteter i alt 2.502.123 71
2. Lokal drift 381.599 11
3. Evaluering og monitorering 371.682 11
4. Projektudgifter i alt 3.255.404 93
5. Revision 15.624 0,5
6. Administration i Danmark 228.972 7
7. Total 3.500.000 100
Bimala

18-årige Bimala måtte sove i kostalden, hver gang hun havde sin menstruation. Gennem oplysningsarbejde har hun nu fået lov at sove hjemme og er begyndt i skole igen efter en pause på nogle år. Foto: Susanne Madsen

Ung pige med barn

Piger i det vestlige Nepal bliver gift tidligt og får mange børn, der ligesom deres forældre vokser op i dyb fattigdom. Foto: Susanne Madsen

Billede af pige, der går bag to køer på en jordvej i Nepal.

Befolkningen lever i ekstrem fattigdom i det bjergrige vestlige Nepal. Foto: Susanne Madsen

Billede af 4 piger i forskellige aldre ved siden af noget hø.

Pigerne i Palanta laver fire gange så meget arbejde i hjemmet som drengene. Det går også ud over deres skolegang. Her ses nogle piger i en hyggestund. Foto: Susanne Madsen