Gå til hovedindhold

Filmklub Ukraine

Projektstiller
International Media Support
Hvor
Ukraine
Tema

I Ukraine, et af Europas yngste demokratier, inspirerer Operation Dagsværk unge til at engagere sig i landets netværk af kreative filmklubber og få deres meninger hørt i den demokratiske debat.

 

Resumé

Mod EUs østlige grænse ligger Ukraine – et af de yngste demokratier i Europa. Et land med verdens yngste regering og en kæmpe ungdomsgeneration – men også et land, hvor der ikke er nogen, der lytter til unge. Det ønsker vi at ændre.

Dokumentarfilm er et stærkt medie, der giver unge en platform for indflydelse. Projektet giver unge i hele Ukraine mulighed for at være med til at styre landets filmklubber – klubber hvor unge producerer og viser film, debatterer og får en stemme i de forandringer, der vælter ind over landet.

 

Baggrund

Ukraine betyder udkant. Sådan har det måske været tidligere, men ikke længere. De sidste par år har man dårligt kunne åbne en browser eller tænde for radioen uden at høre om landet. Om krigen mod Rusland. Om Trump, der afpresser Ukraines præsident. Om Netflix-serien Tjernobyl eller historien om Ukraines nye præsident, der var komiker og spillede præsident på tv, før han blev det i virkeligheden. Ukraine er havnet i midten af nogle af de største konflikter på europæisk jord; det er Rusland mod Nato og EU, det er troldehære, falske nyheder, varm og kold krig, nationalister mod globalister – og midt i det hele vokser en generation op under borgerkrig og i et nyt demokrati, hvor deres stemmer knapt nok høres – endnu.

Unge i Ukraine har ikke nogen rettigheder i lovens forstand. De skal bare passe deres skole og blive voksne i en fart. Borgerkrigen i den østlige del af landet berører landet som helhed. Det betyder at der er manglende sikkerhed for lærere og elever. Ligesom kvaliteten af unges uddannelse påvirkes og deres muligheder for at udleve deres potentiale begrænses.

Det, vil vi være med til at udfordre og ændre. At unge ikke har nogen formelle rettigheder, skal ikke forhindre unge i at gøre krav på dem. I dette projekt arbejder vi konkret med filmklubber og dokumentarfilm. Gennem 260 filmklubber spredt ud over hele landet, vil vi være med til at give ukrainske unge en mulighed for at organisere sig selv. Vi vil skabe et møde med unge fra Danmark gennem Operation Dagsværk som en vej til ny inspiration. Organiseret af unge for unge, ligger mødet i forlængelse af en lang tradition i Danmark for at inddrage og tage unges holdninger alvorligt.

I Ukraine er der momentum for at skabe forandringer. Ganske vist er den nye præsident komiker, men ikke desto mindre har han dannet Europas yngste regering; en regering, hvor gennemsnitsalderen er 39, og hvor kvinder udgør 12,5 % af regeringen. Det er et kæmpe fremskridt og til trods for konflikter og sammenstød, giver det et stort håb om nye tider.

Unge kan spille en afgørende rolle i sådan en situation. Ved at kræve at blive hørt, ved at lære at organisere sig, ved at starte diskussioner, tage stilling og på sigt lave larm i den offentlige debat. Ved at se dokumentarfilm og selv lave korte film og finde på aktiviteterne i filmklubberne, kan unge tage et stort skridt mod at blive taget alvorligt af de voksne – deres forældre, deres lærere, deres politikere.

Danske unge, der er med i projektet, får mulighed for at åbne verden på en ny måde. Mange unge i både Danmark og Ukraine taler engelsk, så mødet og arbejdet mellem deltagerne vil skabe nye venskaber, perspektiver og en forståelse af både den danske og ukrainske virkelighed til inspiration for begge parter.

 

Projektidé og hovedaktiviteter

I Ukraine, hvor stormagterne slås mens Europas yngste regering forsøger at skabe nye tider, er der ikke nogen, der hører på de unge. Lovgivningen giver børn og unge beskyttelse, men ikke rettigheder. For eksempel har Ukraine underskrevet FNs Børnekonvention, men lever ikke op til den. Som et skub i en demokratisk retning, vil vi give ukrainske unge nogle grundlæggende oplevelser med selv-organisering, så de kan styrke deres rolle i samfundet – på deres egne præmisser.

Konkret vil vi med ’Filmklub Ukraine’ styrke eksisterende filmklubber – både i de store byer men også på landet. Formålet med projektet er at unge skal overtage filmklubberne og bruge dem, som de selv ønsker. Det er rammen og målet – og hvordan det skal ske, skal unge selv bestemme. Operation Dagsværk som elevstyret organisation vil være en stor inspiration, og danske unge vil bidrage med erfaringer og vil være rigtigt gode sparringspartnere; men det må og skal være ukrainske unge selv, der bestemmer i sidste ende.

Vi vil fokusere på dokumentarfilm, som er kernen i filmklubberne. Det gør vi med et dobbelt formål:

For det første giver dokumentarfilm adgang og indblik i andre menneskers liv, og dermed kan filmene være et stærkt redskab til at skabe kulturelle, sociale og politiske forandringer. Film kan være med til at sætte en dagsorden og fremme forståelse – ved at udbrede perspektiver på tværs af kultur, alder og køn - uden at skabe de stærke modsætninger, som kan være ødelæggende for enhver samtale.

For det andet er levende billeder en væsentlig del af det sprog, som unge bruger. Langt de fleste unge har allerede et forhold til film, og det kan vi anvende til at åbne diskussioner og styrke de refleksioner, der opstår mellem unge.

Kampagnen

Operation Dagsværk har adgang til 40.000 unge – ’Filmklub Ukraine’ kan nå 36.000. Ligesom i Danmark, vil vi samle en projektgruppe af unge i Ukraine. Gennem kampagnedelen i 2021 skal de to grupper mødes flere gange. Det er under disse møder, at ideerne til aktiviteter og projekter opstår og konkretiseres. Det er gruppernes ansvar – og det giver brændstof til at køre kampagner både i Danmark og Ukraine op imod indsamlingen og igangsættelsen af projektet.

Begge steder kan kampagnen også rumme muligheder for at få filminstruktører ud på skoler, hvor de kan vise film og i direkte kontakt med unge starte de første debatter om demokrati og rettigheder. På den måde bliver kampagnefasen både en periode, hvor der skabes engagement, og hvor projektet bliver styrket, konkretiseret og tydeliggjort.

Aktiviteter

De konkrete aktiviteter skal besluttes af deltagerne. Vi ser de ukrainske unge som eksperterne; Operation Dagsværk er rammen og inspirationen, og IMS og vores partner sørger for, at projektet gennemføres. Til inspiration har vi udviklet nogle eksempler, som ud fra vores erfaringer er relevante: 

  • DocuNights – rammerne omkring filmvisninger i klubben udvides, så der kan vises kortfilm lavet af medlemmerne inden aftenens hovedfilm – og bagefter er der musik. Filmklubben bliver dermed også et socialt og kulturelt rum, hvor dokumentarfilm er den fælles interesse.
  • DocuThemes – et påtrængende emne styrer valget af film; fx cybermobning, seksuel krænkelse, klimaforandringer – hvor klubben inviterer lokale politikere til at stille op til debat efter filmen; hvad tænker de? hvordan indgår sådan nogle problematikker i lokalsamfundet, i skolen, på arbejdspladsen, etc.
  • DocuTours – flere klubber slår sig sammen og inviterer nogle af de store filmhelte på en tourné mellem klubberne for at skabe inspiration.
  • DocuGenres – for eksempel film fra krigen i Øst-Ukraine. Det kunne være dette års vinder af Sundance, den ukrainske film ’The Earth is Blue as an Orange’, instruktør Iryna Tsilyk fortæller om filmen. 
  • DocuPolitics – kvinder i film, unge i film. Køn. Seksualitet. Dokumentarfilm som aktivisme. Mødet med aktivister som for eksempel Pussy Riot.
  • DocuExchange – en udveksling af unge mellem Danmark og Ukraine, hvor hvert hold skal lave korte dokumentarfilm om hinanden, der beskriver de andres virkelighed.

Organisering

Den ukrainske filmfestival Docudays er den styrende organisation bag filmklubberne, der som fællesbetegnelse bærer navnet Docu Club. Festivalen har hjemme i Kiev og finder sted hvert år i marts og viser dokumentarfilm om menneskerettigheder. Filmklubberne har adgang til festivalen, både til de film som vises, arrangørerne bag og til publikum. Docudays er i færd med at inddrage unge som en del at selve programmet og har valgt, at temaet i år bliver ungdom. De vil også etablere et fast årligt program på festivalen, der sammensættes af unge selv, med en pris til unge filmskabere og en jury bestående af unge. 

Med andre ord vil IMS sammen med filmfestivalen bidrage til at etablere en platform, der kan give unge stor synlighed både lokalt gennem klubbernes udbredelse i hele Ukraine – og gennem den position som festivalen allerede har som et talerør for menneskerettigheder placeret midt i Ukraines politiske hovedsæde i Kiev.
 

Operation Dagsværks projektkrav

Uddannelse 

Docudays har 260 filmklubber over hele Ukraine. De udvikler undervisningsmaterialer og sikrer filmrettigheder, så filmklubberne kan vise filmene. Det betyder at klubbernes publikum - over 36.000 unge –  bliver eksponeret for dokumentarfilm om menneskerettigheder. Klubberne er ikke det vi måske ville forstå som klubber i en dansk sammenhæng. På nuværende tidspunkt er det lærere, der tilmelder skoleklasser. Med ’Filmklub Ukraine’ bliver det unge selv, der tager initiativ for klubberne – og dermed ansvar for klubbernes indhold og egen læring om, hvordan man organiserer sig og kræver sine (menneske)rettigheder.
 

Lokal forankring 

Projektet er udviklet fra bunden sammen med vores lokale partnerorganisation for at sikre, at det tager direkte udgangspunkt i filmklubbernes og unge ukraineres mest presserende behov og prioriteter. Unge tager ejerskab når klubberne formulerer deres egne mål og aktiviteter. Det er noget Docu Club har ønsket i mange år, fordi det giver projektet en solid lokal forankring. Dermed bliver det unge selv, der tager ordet og skaber forandringer. Projektet skaber som sådan en ny dimension for Docu Club, der kommer til at stå som et fyrtårn for inddragelse og medejerskab for unge. 
 

Fortalervirksomhed

Vi vil skabe muligheder for unge i Ukraine til at se relevante menneskerettigheds-dokumentarfilm fra hele verden og dermed promovere respekt for menneskelig værdighed og engagement. Ved at bringe aktuelle eller provokerende temaer ind i klubberne, skabes et udgangspunkt for diskussioner, der rækker ud over de enkelte klubber; ud til lærere og forældre i første omgang, men ambitionerne kan være vildere og omfatte inddragelse af lokale og nationale politikere og beslutningstagere.
 

Minoriteter og særligt sårbare grupper

Dokumentarfilm kan i særlig grad få publikum til at forstå og identificere sig med de forskellige måder, som livet kan leves på. Måske forstår man meget mere om krigen i Syrien ved at se den Oscar-nominerede dokumentar ’The Cave’ end ved at se 100 timers dækning af konflikten på CNN. Dokumentaren som genre viser en virkelighed som ellers ikke bliver dækket; anderledes måder at være i livet på, inddragelse af minoritetsgrupper og marginaliserede stemmer, som bliver mødt med nysgerrighed i stedet for fordomme. Her er filmklubberne en særlig platform, hvor åbenhed for diversitet og fokus på lige adgang er i centrum. Desuden er kvinder meget stærkt repræsenteret i dokumentarfilm både foran og bag kameraet – og vi vil sørge for at mindst lige så mange kvinder inddrages i projektet som mænd.
 

Bæredygtighed

Sammen med vores partner har vi en ambition om at skabe et momentum for unge i Ukraine. Docudays er stærkt motiverede til at fortsætte inddragelse og medejerskab efter projektet er gennemført. Inspirationen kommer gennem aktiviteterne i de enkelte klubber, hvor selv-organisering bliver det styrende princip, og fællesskabet motiverer til at drive klubberne videre.

 

Indikativt budget
International Media Support - Filmklub Ukraine Budget (DKK) %
1. Hovedaktiviteter 2.776.028 79
Udvikling af aktiviteter i filmklubber 300.000 9
Aktiviteter forvaltet af lokale filmklubber 2.326.028 66
Udveksling mellem unge i Ukraine og unge i Danmark 150.000 4
2. Lokal Drift 300.000 9
3. Evaluering og Monitorering 175.000 5
4. Projektudgifter i alt 3.251.028 93
5. Revision 20.000 0,6
6. Adminstration i Danmark 228.972 7
7. Total 3.500.000 100
Mand sidder foran et stort styresystem i atomkraftværket i Tjernobyl

I 1986 gik det galt på atomkraftværket i Tjernobyl, der ligger 100 km nord for hovedstaden Kiev. En reaktor nedsmeltede, og i dag er der stadig ubeboeligt i en 30 km zone omkring værket. Historien er netop blevet fortalt i en serie på Netflix.

 

En klippeside med et slot. Bagved ligger sortehavet og bjerge.

Ukraine er fuld af kontraster – og hvad kunne være længere væk fra Tjernobyls stråling end ’Svalereden’ ved Sortehavet; fra de regnfulde stepper i nord til middelhavstemperaturer i syd.

En kvinde med gul og blå blomsterkrans i håret og blå tape over munden.

En demonstrant i Kievs gader protesterer mod begrænsninger i ytringsfriheden og særligt unge menneskers manglende mulighed for at komme til orde i medierne. Medierne er som oftest stærk styret af politiske og økonomiske interesser.

 

En mand og en kvinde står og kigger ind i et videokamera.

Instruktøren og digteren Iryna Tsilyk bag kameraet under optagelserne til ’The Earth is Blue as an Orange’ – en dokumentarfilm om livet under den fortsatte krig i det østlige Ukraine. Filmen vandt hovedprisen på dette års Sundance filmfestival.