Gå til hovedindhold
Aske på Greve Gymnasium

Operation Dagsværk er Danmarks globale elevbevægelse. Sammen arbejder vi for unges adgang til uddannelse, rettigheder og medbestemmelse i verden.

Børn og unge i hele verden har ret til kvalitetsuddannelse. Overalt i verden har unge de samme drømme og ambitioner, men ikke samme muligheder for at realisere dem. Uddannelse giver ungdommen en stemme og mulighed for at blive hørt.

Skolepige

Vi har over 30 års erfaring med at lave engagerende oplysningskampagner om unges kamp for uddannelse, rettigheder og aktivt medborgerskab globalt. Hvert år udvikler, designer og gennemfører unge sekretariatsfrivillige oplysningskampagne, der kulminerer på Dagsværkdagen, hvor eleverne på landets skoler arbejder for et internationalt forandringsprojekt. På Dagsværkdagen vælger eleverne at give én dag af deres uddannelse, for at andre kan få en.

Gymnasieelever diskuterer til projektvalget/stormødet

Oplysning - Stillingtagen - Handling er den tilgang vores arbejde baseres på, fordi vi mener, at de danske ungdomsuddannelser og 8.-10. klasse skal være globale medborgere. Vi ønsker, at landets elever ikke alene har kompetencer til at se på og analysere verden, men også er i stand til at handle på baggrund af deres viden - både lokalt og globalt.

Vores historie

Idéen til Operation Dagsværk er oprindelig svensk, og udsprang af, at svenske gymnasieelever ønskede at hylde den svenske FN-generalsekretær, Dag Hammerskjöld, der døde ved et flystyrt over Zambia  i 1961. Hammerskjöld var kendt for at give de undertrykte en stemme og for at kæmpe for fred i verden, og for mindes ham, besluttede eleverne derfor at skabe en såkaldt solidaritetsdag kaldet “dag for Dag”, hvor man igennem et dagsværk ville samle penge ind til et udviklingsprojekt.  Idéen spredte sig siden, og i dag, små 60 år senere, er det ikke kun de svenske gymnasieelever, der hvert år giver én dag af deres uddannelse for at kæmpe for en mere fair verden, men elever fra hele verden.

I 1984 kom Operation Dagsværk til Danmark, og på de over 30 år der er gået siden, har elever hele landet over været med til at samle over 176 mio. kroner ind i gennem én dags arbejde; penge der er gået til at sikre unge i bl.a. Guetamala, Kirgisistan, Cambodia og Mozambique i at få en uddannelse. 

Det danske Operation Dagsværk har sin rod i elevbevægelsen Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) og Landssammenslutningen af Kursusstuderende (LAK), men er i dag en uafhængig organisation med egen bestyrelse og stormøde. Det betyder dog ikke, at vi i Operation Dagsværk står totalt alene. Siden 2011 har Operation Dagsværk nemlig været en del af den europæiske paraplyorganisation SAME (Solidarity Action Day in Europe), der hvert år holder en summercamp, som vores internationale arbejdsgruppe er med til at arrangere.

Organisationen

Operation Dagsværk er Danmarks globale elevbevægelse, hvor elever fra landets ungdomsuddannelser og 8.-10. klasse har mulighed for at fremme et globalt perspektiv gennem oplysning, stillingtagen og handling. Vores organisation er opbygget som en medlemsorganisation, hvor landets skoler er kollektive medlemmer, men det er skolens elever, der repræsenterer skolen og varetager dennes medlemsrettigheder. Vores organisation er bygget op omkring de lokale Dagsværkgrupper, et landsråd, en bestyrelse og et sekretariat. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige organer i organisationen.

Formelle rammer

Operation Dagsværks formelle rammer er beskrevet i en række dokumenter, der hvert år tages op til revision på generalforsamlingen - også kaldet Stormødet. Herunder kan du finde vores vedtægter, politiske papir og arbejdspapir.

Økonomi

I Operation Dagsværk er vores økonomi opdelt mellem kampagneøkonomi og foreningsøkonomi. Helt overordnet vil det sige, at den administrationsprocent, som vi tager af de indsamlede midler fra Dagsværkdagen, udelukkende benyttes til at finansiere kampagneførelse og oplysningsaktiviteter.

 

Operation Dagsværks årsregnskaber er revideret af Henrik Paaske, fra Buus Jensen Statsautoriserede Revisorer.

Herunder finder du de seneste årsregnskaber:

Årsregnskab for 2017 (pdf)

Årsregnskab for 2016 (pdf)

Årsregnskab for 2015 (pdf)

Årsregnskab for 2014 (pdf)

Årsregnskab for 2013 (pdf)

Årsregnskab for 2012 (pdf)

Årsregnskab for 2011 (pdf)

Årsregnskab for 2010 (pdf)

Årsregnskab for 2009 (pdf)

Årsregnskab for 2008 (pdf)

Årsregnskab for 2007 (pdf)

Årsregnskab for 2006 (pdf)

Indsamlingsresultater og administrationsprocent

Hvert år på Dagsværkdagen er elever ude og arbejde for et projekt. Siden 1985 har de danske gymnasieelever arbejdet for 30 projekter i hele verden, og tilsammen har de tjent 176 mio. kroner. Administrationsprocenten varierer alt efter indsamlingens størrelse. Jo større beløb vi får indsamlet, desto lavere bliver administrationsprocenten. Vi trækker kun de penge fra, som vi rent faktisk bruger på kampagneførelse. Operation Dagsværk overfører altså ikke et overskud til opbygning af egenkapital. 10% er den øverste grænse for administrationsprocenten. Vores regler for administrationsprocenten bekræftes årligt på vores Stormøde, hvor eleverne også diskuterer budgetter, vedtægter og lignende.

 

Se indsamlingsresultater og administrationsprocent for alle tidligere indsamlinger her

 

Projektland

Årstal

Indsamlingsresultat (mio kr.)

Administrationsprocent

Bangladesh, Dhaka

2017

3,7

9,9%

Guatemala

2016

4,3

9,8%

Somaliland

2015

4,3

6,4%

Kenya

2014

4,2

10,0%

Sierra Leone

2013

4,4

6,9%

Irak

2012

4,4

9,5%

Peru

2011

6,2

7,5%

Burma

2010

6,5

5,0%

Zimbabwe

2009

6,0

4,9%

Niger

2008

6,3

8,0%

Bolivia

2007

6,1

10,0%

Sydafrika

2006

8,1

9,0%

Kirgistan

2005

8,3

6,2%

Mellemamerika

2004

7,3

9,0%

Cambodia

2003

7,5

6,3%

 

Udbetalinger til igangværende projekter
Indsamlingen fra den årlige Dagsværkdag anvendes til at gennemføre et uddannelsesprojekt for unge uden for Danmark. Det er ikke Operation Dagsværk selv, som står for at gennemføre projektet, men derimod den danske partnerorganisation.

 

Efter indsamlingen udbetaler Operation Dagsværk pengene til projektet i rater til den danske partnerorganisation, og altså ikke hele det indsamlede beløb samlet. Partnerorganisationerne skal løbende indlevere afrapporteringer fra projektet for at modtage en udbetaling. På den måde kan vi i Operation Dagsværk sikre os, at projektet implementeres som aftalt.

Alle projekter skal desuden gennemføre en midtvejsevaluering udført af en uvildig tredjepart, således at Operation Dagsværk kan få en uafhængig vurdering af projektet.


Læs mere om tidligere og igangværende projekter her.

Sådan er vi finansieret
Operation Dagsværk modtager midler fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), som Operation Dagsværk er medlem af. Medlemsskolernes kollektive medlemskaber støtter også Operation Dagsværks virke gennem det årlige kontingent. Derudover modtager vi tilskud fra Undervisningsministeriet, samt andre mindre puljer og fonde. Operation Dagsværk søger vanligvis en række øvrige puljer b.la. Danidas Oplysningsbevilling.

Yderligere har vi også private støttemedlemmer, som støtter om Operation Dagsværks virke. Vi siger mange tak for jeres uundværlige støtte.